HTX Nông nghiệp và Thương Mại Mường Động

(4 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn Bãi Chạo, xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi, Hoà Bình

Điện thoại liên hệ

(+84)986599975

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, OCOP 4 sao

Sản phẩm của shop

( 4 sản phẩm. )