Cơ sở sản xuất miến dong Chiến Thọ

(4 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Cụm 6, Phú Châu, Bu Chằm, Phú Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình

Điện thoại liên hệ

(+84)982 574 776

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, OCOP 3 sao