Hợp tác xã chuối Viba

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Tân Sơn, Trung Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

Điện thoại liên hệ

(+84)985.055.515

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, OCOP 3 sao

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )