Công ty Cổ phần Du lịch cộng đồng Đà Bắc

(1 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Xóm Đức Phong, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hoà Bình

Điện thoại liên hệ

0915.577.305

Ngành hàng

OCOP 4 sao

Sản phẩm của shop

( 1 sản phẩm. )