Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Trị

(4 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại liên hệ

(+84)984.425.799

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, OCOP 4 sao

Sản phẩm của shop

( 4 sản phẩm. )