HTX Nông nghiệp an toàn Yên Thuỷ

(2 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Số 10 Khu phố Lạc Vượng, Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại liên hệ

(+84)973063468

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, OCOP 4 sao

Sản phẩm của shop

( 2 sản phẩm. )