HTX nông nghiệp Bản Dao Thống Nhất

(4 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Tổ dân phố số 9, Phường Thống Nhất, Tp Hò Bình, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại liên hệ

(+84)978065994

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, OCOP 3 sao

Sản phẩm của shop

( 4 sản phẩm. )