Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Kim Bôi

(2 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Xóm Sáng Trong, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại liên hệ

(+84)344 037 798

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, OCOP 3 sao

Sản phẩm của shop

( 2 sản phẩm. )