Hợp tác xã nông - lâm nghiệp Bảo Hiệu

(4 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Bảo Hiệu ,Yên Thủy, Hòa Bình

Điện thoại liên hệ

(+84)975.149.648

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, OCOP 3 sao

Sản phẩm của shop

( 4 sản phẩm. )