Hợp tác xã Greenlife

(2 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Thượng Tiến, xã Hợp Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại liên hệ

(+84)888 066 682

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, OCOP 3 sao

Sản phẩm của shop

( 2 sản phẩm. )