Hợp tác xã Tuyết Nhi

(4 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn Đồng Bon, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại liên hệ

(+84)973282177

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, OCOP 4 sao