Hợp tác xã rau an toàn Quyết Chiến

(2 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Xóm Biệng, xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Điện thoại liên hệ

(+84)332 990 675

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình, OCOP 3 sao

Sản phẩm của shop

( 2 sản phẩm. )