Công ty Cổ phần Kim Bôi

(4 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Khu Vai, thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, Xã Miền Đồi, Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hoà Bình

Điện thoại liên hệ

(+84)968021503

Ngành hàng

Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình