Ký Quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương (19-01-2024)

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công Thương. Sáng ngày 09/01/2024, tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp trong trong công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương.

Tham dự hội nghị, về phía Sở Công Thương có: đồng chí Phạm Tiến Dũng - Giám đốc Sở; các đồng chí lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; về phía Cục Quản lý thị trường tỉnh có: đồng chí Nguyễn Bá Thức - Cục trưởng; các đồng chí lãnh đạo Cục, cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đội thuộc Cục.

 

 Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Giám đốc Sở Công Thương và đồng chí Nguyễn Bá Thức – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh ký quy chế phối hợp giữa 02 cơ quan

Tại hội nghị, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường tỉnh đã thống nhất ký kết phối hợp nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, 2 đơn vị sẽ phối hợp, trao đổi thông tin và triển khai các nhiệm vụ trong công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý vi phạm hành chính trong quản lý nhà nước lĩnh vực công thương; công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tuân thủ quy định pháp luật; nắm bắt và phản ánh kịp thời diễn biến thị trường, tình hình cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, địa bàn trọng điểm và các biến động bất thường của thị trường; Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, báo cáo; phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thưong mại và hàng giả; các hoạt động khác khi có yêu cầu của 02 cơ quan. Quy chế phối hợp cũng đề ra nhiệm vụ cụ thể của mỗi bên và công tác tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế đã ký kết.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức của 02 cơ quan thực hiện tốt công tác phối hợp. Qua đó, tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị phối hợp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế, định kỳ tổ chức tiến hành sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Quảng cáo