Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 (19-01-2024)

Ngày 09/01/2024, Sở Công Thương có Văn bản số 61/SCT-KTATMT yêu cầu phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thành phố và các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai các nội dung nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe, ổn định sản xuất, kinh doanh.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 luôn được Sở Công Thương quan tâm, chú trọng chỉ đạo (ảnh minh họa)

Theo đó, Sở Công Thương yêu cầu đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thành phố: Phối hợp với phòng Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan chủ động tham mưu UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐATTP ngày 03/01/2024 của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình. Huy động tối đa các kênh truyền thông, truyền hình, loa phát thanh… để phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như kiến thức trong lựa chọn, bảo quản chế biến và tiêu dùng thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong ngành và liên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 tại địa phương.

Đối với Thanh tra Sở: Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở xử lý hoặc báo cáo, đề xuất có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 kiểm tra phát hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường: Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác kiểm tra liên ngành bảo đảm ATTP trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại các huyện: Lạc Thủy, Mai Châu và thành phố Hòa Bình. Tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh kết quả kiểm tra liên ngành Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh kết quả triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024.

Đối với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp: Phối hợp với các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở và các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin, tuyên truyền các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024 trên địa tỉnh.

Quảng cáo